KUB, NIPT och allt vad det heter – det kan vara många udda begrepp att hålla koll på under en graviditet, inte minst inom fosterdiagnostiken. Här benar vi ut de vanligaste, en för en.

Att se bebisen i magen må bra och växa, kan göra att den gravida drar en lättnadens suck. Det kan också göra att graviditeten känns mer verklig. De rutinmässiga ultraljuden är den vanligaste delen av fosterdiagnostik. Utöver det kan man ibland också vilja göra extra undersökningar för att kontrollera eventuella avvikelser hos fostret. Viktigt att tänka på – fosterdianostik kan ge resultat som innebär svåra ställningstagande för de blivande föräldrarna.

Fosterdiagnostik är frivillig och helt upp till dig som är gravid.

Ultraljudsundersökning
Den vanligaste undersökningen är ultraljud. Alla gravida erbjuds att göra ultraljud omkring graviditetsveckorna 18 och 20. Ett ultraljud mellan graviditetsveckorna 11 och 14 kan också erbjudas, och görs då för sig eller som en del av KUB-testet. Undersökningarna visar hur länge graviditeten pågått och hur den utvecklas. Det går också att se moderkakan och hur många foster det finns i magen. Här tittar barnmorskan eller läkaren också på fostrets hjärtslag och eventuella avvikelser.

KUB – kombinerat ultraljud och blodprov

Ett KUB-test består av två delar, ett blodprov och en särskild ultraljudsundersökning. Utifrån resultatet beräknas hur troligt det är att fostret har kromosonavvikelser så som Downs Syndrom eller andra mer ovanliga avvikelser. Resultat av testet ger endast en uppskattning och alltså inget definitivt besked. Visar KUB-testet en förhöjd risk kan det behöva kompletteras med andra prover för att ge ett säkert svar.

Vilka som erbjuds att göra KUB är olika inom olika regioner. Det kan exempelvis vara gravida över en viss ålder, och skilja mellan regionerna om du behöver betala en avgift eller inte. Blodprovet tas när du har passerat graviditetsvecka 9, och ultraljudet görs därefter mellan graviditetsvecka 11 till 14. KUB ger ingen ökad risk för missfall.

NIPT – blodprov som kan visa kromosomavvikelser
NIPT visar sannolikheten för om fostret har avvikelser på kromosomerna. Testet görs via ett blodprov på den gravida, tidigast från och med vecka 10. Testet är ett tillförlitligt och riskfritt prov där man tittar efter barnets DNA för att se om fostret har eventuella kromosonavvikelser. Om testet visar på en avvikelse behöver det kompletteras med ett fostervatten – eller modekaksprov för att få ett definitivt svar.

NIPT kan göras från graviditetsvecka 10, men erbjuds oftast från vecka 12 eller 13. NIPT erbjuds inte i alla regioner, eller också erbjuds det endast till vissa grupper. Vill man, kan man bekosta NIPT på egen hand och då vända sig privata barnmorskekliniker för att genomföra undersökningen. NIPT ger ingen ökad risk för missfall.

Fostervattenprov
När tidigare test har visat en ökad sannolikhet för att fostret har en kromosomavvikelse kan man gå vidare med ett fostervattenprov. Vid testet förs en tunn nål in i livmodern som suger upp lite fostervatten, som sedan analyseras. Provet kan tidigast göras i graviditetsvecka 15. Det är viktigt att veta – ett fostervattenprov kan ge en något ökad risk för missfall.

Moderkaksprov
Ett alternativ till fostervattenprov är moderkaksprov. Det erbjuds gravida med kända ärftliga sjukdomar i familjen, samt om tidigare test har visar ökad sannolikhet för att fostret har en kromosomavvikelse. Moderkaksprovet kan göras redan från vecka 11. Det går till ungefär som fostervattenprov och analyseras på samma sätt. Viktigt att veta att även här finns en något ökad risk för missfall.

Varför vill man veta?
Det kan finnas olika anledningar till varför man som gravid vill genomföra fosterdiagnostik. För vissa kan det kännas som en lättnad och trygghet att få veta att allt ser bra ut, eller på samma gång skapa oro över att behöva ställas inför svåra val om det visar sig att fostret har en missbildning eller kromosomavvikelse. Ibland kan det kännas nödvändigt att mentalt kunna förbereda sig inför att livet kanske inte blir som man föreställt sig. Det är viktigt att ni som blivande föräldrar känner efter hur ni vill göra och tänka igenom vad och varför man vill veta.